ÔNG NGUYễN THIệN NHâN: ‘TP THủ ĐứC Sẽ Có Hệ THốNG GIAO THôNG TốT NHấT TPHCM'

TPO - Theo ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, khi nghiên cứu thiết kế thành phố Thủ Đức, chính quyền thành phố đã tổ chức thi tuyển quốc tế về quy hoạch với mục tiêu phát triển khu vực này có hệ thống giao thông tốt nhất và thuận tiện nhất TPHCM...