ĐạI HọC VăN LANG NHậN HUâN CHươNG LAO độNG HạNG BA

TPO - Nói chuyện với cán bộ, giảng viên trường đại học Văn Lang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ cho rằng: “Giáo dục đại học đang đứng trước những vận hội to lớn nhưng cũng nhiều thách thức trên con đường phát triển...”. © Tiền Phong Thừa ủy quyền của Chủ tịc...