ĐặT đèN TíN HIệU GIAO THôNG ở DốC CầU, BấT HợP Lý Và TIềM ẩN RủI RO

© Lao Động Tại TPHCM, hiện tồn tại một số trụ đèn tín hiệu giao thông được đặt ngay dưới dốc cầu. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.Theo đó, tại cầu Phạm Văn Chí – đoạn giao với đường Lò Gốm (Quận 6, TPHCM) có 1 trụ đèn tín hiệu giao thông được đặt ngay dưới dốc cầu. Khi đèn t...