BảN TIN HìNH Sự: CHâN DUNG đốI TượNG DùNG DéP đáNH VàO VùNG KíN Cô GáI 26 TUổI

TPO - TIN NÓNG ngày 21/11: Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung và đồng phạm về tội chiếm đoạt tài liệu mật; Bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng; Chân dung đối tượng dùng dép đánh vào vùng kín cô gái 26 tuổi... © Tiền Phong Bản tin Hình sự: C...