“Cụ" SưA TRăM Tỉ VẫN IM LìM TRONG 4 LớP BảO Vệ SAU 2 NăM CHặT Hạ

© Lao Động Lô gỗ sưa trăm tỉ hiện vẫn để trong khuôn viên nhà văn hóa thôn với 4 lớp bảo vệ. Ảnh: Long Nguyễn. Từng được giới buôn gỗ định giá rất cao, tuy nhiên sau 2 năm chặt hạ, lô gỗ sưa trăm tỉ tại thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) vẫn chưa thể bán được với ...