CHó NGHIệP Vụ LậT TẩY TộI áC GIếT CHồNG

Kịch bản chối tội sát hại chồng của Kimberly Hricko, kỹ thuật viên y khoa, bị lộ bởi sự vào cuộc của chú chó nghiệp vụ giống Labrador.Hôn nhân giữa Stephen Hricko (35 tuổi, quản lý sân golf ở Laurel) và Kimberly Hricko (32 tuổi) đã không hạnh phúc suốt nhiều năm trước dịp lễ tình nhân năm 1998. Để níu kéo tình cảm...