CUộC HộI NGộ đặC BIệT CủA BA HọA Sĩ TUổI U80

© VY DUNG - HỮU HẠNH TTO - Ba họa sĩ ở độ tuổi U80 gồm các họa sĩ Chế Hòa, Trần Năm và Uyên Huy hội ngộ trong triển lãm nhóm đặc biệt vừa khai mạc ngày 21-11 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. © VY DUNG - HỮU HẠNH Triển lãm nhóm của 3 họa sĩ Chế Hòa, Trần Năm và Uyên Huy tại Hội Mỹ thuật TP....