Hỗ TRợ 12 Tỷ đồNG CHO QUảNG NAM KHắC PHụC HậU QUả MưA Lũ

© Trần Tĩnh/TTXVN Ông Trần Thanh Mân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi và hỗ trợ khắc phục bão lũ người dân Quảng Nam. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN) Chiều 21/11 tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tr...