HợP TáC THươNG MạI Là TRọNG TâM TRONG PHáT TRIểN QUAN Hệ VIệT NAM-HOA Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ hai nước, hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam. © Tiền Phong Tiền Phong Thủ tướng Chính ph...