KếT THúC đIềU TRA Vụ áN LIêN QUAN CựU CHủ TịCH NGUYễN ĐứC CHUNG

Vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" với một trong bốn bị can là cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã kết thúc sau 5 tháng điều tra.Sáng 21/11, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho VnExpress biết một ngày trước Cơ quan An ninh điều tra của Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND T...