KHAI MạC DIễN đàN TRí THứC TRẻ VIệT NAM TOàN CầU LầN III: 'VIệT NAM 2045'

TPO - Ngày 21/11 tại TPHCM, Trung ương Đoàn đã khai mạc Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần III năm 2020 với chủ đề “Việt Nam 2045”. Năm nay, tham dự diễn đàn có 206 đại biểu chính thức, trong đó có 42 đại biểu đang học tập ở nước ngoài. © Tiền Phong Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nh...