SạT Lở TạI RàO TRăNG 3: HOàN THàNH đắP đậP, NắN DòNG CHảY

Đây là tiền đề quan trọng để từ ngày 22/11, các lực lượng tiến hành tìm kiếm 12 công nhân đang mất tích ở dưới lòng suối Rào Trăng. © Được VTC cung cấp Phần dẫn dòng mới và quai đê đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: TTXVN Tại hiện trường, các máy xúcđược huy động làm việc liên tục để ...