TáI HIệN Lễ HộI KATê RựC Rỡ SắC MàU CủA NGườI CHăM

© HỒNG QUÂN TTO - Ngày 21-11 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hồ Đồng Mô, huyện Sơn Tây, TP Hà Nội) đã diễn ra hoạt động tái hiện Lễ hội Katê của đồng bào người Chăm theo đạo Bà la môn. © HỒNG QUÂN Lễ hội Katê gắn liền với những đền tháp cổ kính - nơi ngưng đọng nét đẹ...