TạO MôI TRườNG để TRí THứC TRẻ VIệT đóNG GóP VàO CôNG CUộC PHáT TRIểN

© Hồng Giang/TTXVN Chị Lê Thu Trang, Nghiên cứu sinh Đại học Texas A&M phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN) Ngày 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3, năm 2020 với chủ đề “Việt Nam 2045....