TRUNG QUốC VậN HàNH Hệ THốNG GIáM SáT KHôNG GIAN SâU

Hệ thống sẽ thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra và giám sát tàu vũ trụ Thiên Vấn-1 và Thường Nga-4, với sức chứa dữ liệu lớn, cho độ chính xác cao. © Được VnExpress cung cấp Hệ thống gồm ba ăng - ten được đặt tại Trạm Vũ trụ Không gian sâu Kashgar (Tân Cương). Ảnh: Weibo. Sau hai năm xây dựng, h...