BIDEN VượT TRUMP 6 TRIệU PHIếU BầU

Ứng viên Dân chủ Biden nhận được gần 80 triệu phiếu bầu phổ thông, cao hơn Tổng thống Trump tới 6 triệu phiếu.Theo dữ liệu bầu cử từ Fox News, tính tới 20/11, Joe Biden đã nhận được 79.824.643 phiếu phổ thông, lập kỷ lục tổng thống đắc cử có số phiếu cao nhất của Mỹ. Số phiếu kỷ lục này cao hơn 6 triệ...