NGA áP đặT LệNH TRừNG PHạT đốI VớI 25 QUAN CHứC ANH

© Compliance Week Ảnh minh họa. (Nguồn: Compliance Week) Ngày 21/11, Nga đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 25 quan chức Anh, đáp trả vụ London có hành động tương tự với các công dân Nga hồi tháng 7. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Để đáp trả hành động đối địch của chính quyền Anh và trên c...