THủ TướNG NGUYễN XUâN PHúC TIếP Cố VấN AN NINH QUốC GIA Mỹ O'BRIEN

© NGUYÊN HẠNH TTO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 21-11 tiếp xã giao Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien đang có chuyến thăm Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. © NGUYÊN HẠNH Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp xã giao Cố v...