VIệT - Mỹ TIếP TụC HợP TáC đốI PHó THáCH THứC CHUNG

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ O'Brien nhất trí tăng cường hợp tác thương mại Việt - Mỹ, cũng như đối phó các thách thức chung.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien ở trụ sở chính phủ, nhất trí về việc hai bên tiếp tục hợp tác nhằm đối...